Dây curoa tổng Honda Civic 1.8 2016-2022

Dây curoa tổng hỗ trợ cho bơm nước làm mát, trợ lực phanh, máy phát điện, bơm trợ lực lái và lốc điều hòa nhiệt độ. Dây curoa là một bộ phận vô cùng cần thiết đối với bất cứ xe ô tô nào, bất kỳ loại ô tô nào cũng không thể thiếu dây curoa

icon icon
076.212.6899